Baie welkom by die skool aanlyn registrasie demonstrasie vorm, hierdie vorm is om vir U as skool ‘n idee te gee hoe die vorm sal werk

Hierdie vorm kan aangepas word vir U skool soos nodig, die huidige vorm is net ‘n voorbeeld

Afdeling A: Besonderhede van leerder (streng volgens geboortesertifikaat)

Sport en Kultuur (Meld aktiwiteit; spanne bv. A-, B- of Provinsiale span, prestasies asook jaartal behaal):

Leierskap (Voltooi slegs waar van toepassing):

Hoof- of onderhoofleier

Leerder- of koshuisraad

Kaptein of voorsitter

Afdeling B: Besonderhede van Pa of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling C: Besonderhede van Ma of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling D: Betaling van skool- en koshuisgelde (Koshuisgelde is kwartaaliks vooruitbetaalbaar)

Mediese Fonds

Afdeling E: Rekenpligte (persoon verantwoordelik vir die betaling van rekeninge)

Voltooi slegs indien verskil van afdeling B en C

Afdeling F: Akademiese besonderhede (slegs vir Graad 10-12)

Slegs graad 9-leerders voltooi


LET WEL: ‘n Leerarea sal slegs aangebied word indien ten minste 20 leerders die vak kies.

Afdeling G: Onderneming deur alle ouers

Skool Aanlyn Registrasies